วันอาสาฬหบูชา

  • 27 กรกฎาคม 2561
    15 ค่ำเดือน 8 ปีจอ แต่ละพื้นที่ ต่างคงทำบุญกันไปตามวัฒธรรม ภาคเหนือ นิยมทำ ข้าวต้มมัดไปวัด ภาคกลางคงเน้นทำอาหาร และต้นไม้ (เครื่องสังฆทาน) ไปวัด ภาคใต้คงไม่ต่างจากภาคกลาง ภาคอีสาน คงคล้ายภาคเหนือ คนยุคใหม่ก็จะดูบางตา (หรือแคิดไปเอง) ณ.ตอนนี้